Desembussos a Llinars del Vallès i camió cuba a LLinars


 • Equip d´alta pressió

  95€

  primera hora

  Camió cuba

  Desembussament de canonades

  Baixants

  Arquetes

  Fregadors

  Desguassos

  Pluvials

  Sifons

  etc

  Següents ½ hores a 35€

 • Equip d'aspiració

  150€

  primera hora

  Camió cuba

  Absorció de fosses sèptiques

  Pous

  Aigües residuals

  Inundacions pàrquings

  Inundacions en general

  Tot tipus de llots

  Següent hora a 80€

 • Servei de localització

  100€

  per servei

  Arquetes ocultes

  Tuberies trencades

  Foses sèptiques ocultes

  Tuberies ocultes

 • Servei càmera tv

  150€

  per hora

  Localització i visió

  Posibles trencaments de canonades

  Arrels o connexions ocultes

  Redacció d'informes a les asseguradores per causes de trencament de canonades